Inovujeme způsob,

jakým společnosti získávají kapitál

Získejte přístup ke kapitálu pro rozvoj vaší společnosti.

Proč tokenizovat

Tokenizace je proces, při kterém etablovaná firma s funkčním business modelem vydává instrument v podobě blockchainového tokenu a získává kapitál k financování svého rozvoje. Token představuje závazek firmy poskytovat investorům předem definované plnění (například splátku úroku). Tokenizace v podobě IPCO (Initial Public Coin Offering) je přístupnější než emise akcií a potenciálně cílí na globální komunitu investorů. 

Výhody IPCO tokenizace pro společnosti

Společnost získává finance pro rozvoj svého záměru od plně identifikovaných investorů. Finance jsou uvolňovány v tranších na základě dosažených milníků.

Společnost si po odborné konzultaci vybírá vlastní tokenizační model, má širší možnosti ohledně vztahu s investory, než jaké nabízejí konvenční možnosti financování.

IPCO je méně nákladné a méně restriktivní, než prvotní úpis akcií (IPO).

Zároveň je kontrolovatelnější a vůči investorům férovější, než prvotní nabídka utility tokenů (ICO).

Společnost má možnost oslovit širší okruh investorů, potenciálně z celého světa.

Tokeny mohou být listovány na větším množství burz obchodujících asset tokeny, umožňujících obchodování v režimu 24/7 s téměř okamžitým vypořádáním.

Výhody IPCO tokenizace pro investory

Firemní tokeny představují alternativní možnost investice do společností s historií a funkčním business modelem.

Díky technologii blockchain je emise a počet tokenů v oběhu plně transparentní, po úpisu na kryptoměnovou burzu je investice likvidní.

Sekundární trh v podobě regulovaných burz je potenciálně přístupný investorům z celého světa, obchodování probíhá v režimu 24/7 s možností téměř okamžitého vypořádání.

Investor nemusí kupovat kapitálově náročné loty či celé denominace, může kupovat pouze drobné (i frakční) částky jednotlivých tokenů.

Investor může tokeny držet přímo ve své kryptoměnové peněžence, či v úschově u správce.

Jak získat kapitál s pomocí IPCO

Krok 1

Příprava na tokenizaci

  • Identifikace společnosti
  • Financovaný záměr
  • Požadovaný objem kapitálu
  • Následně ve spolupráci s XIXOIO vypracování dokumentace: Due Diligence, business plán, roadmap, parametry tokenu

Krok 2

Prodej tokenu a získání kapitálu

  • Zveřejnění nabídky na ipco.io
  • Road shows, book building, oslovení institucionálních investorů
  • Emise tokenů na veřejném blockchainu
  • Úschova vybraných financí na vázaných účtech

Krok 3

Financování a plnění záměru

  • Plnění roadmap a odpovídající uvolňování tranší financování tokenizované společnosti
  • Plnění závazků vyplývajících z parametrů tokenu

Jak získat kapitál s pomocí IPCO

Krok 1

Příprava na tokenizaci

  • Identifikace společnosti
  • Financovaný záměr
  • Požadovaný objem kapitálu
  • Následně ve spolupráci s XIXOIO vypracování dokumentace: Due Diligence, business plán, roadmap, parametry tokenu

Krok 2

Prodej tokenu a získání kapitálu

  • Zveřejnění nabídky na ipco.io
  • Road shows, book building, oslovení institucionálních investorů
  • Emise tokenů na veřejném blockchainu
  • Úschova vybraných financí na vázaných účtech

Krok 3

Financování a plnění záměru

  • Plnění roadmap a odpovídající uvolňování tranší financování tokenizované společnosti
  • Plnění závazků vyplývajících z parametrů tokenu

What is an IPCO tool?

The IPCO Tool is a tool for carrying out the process from the initial consultation of the project, through the public offer, to the ongoing evaluation, the release of resources and the implementation of the project.

What is an IPCO tool?

The IPCO Tool is a tool for carrying out the process from the initial consultation of the project, through the public offer, to the ongoing evaluation, the release of resources and the implementation of the project.

Začněte jako společnost nebo investor